LOCMAP.SK
( www.locmap.sk )

mapový vyhľadávač/lokalizátor.

 

 

 

  

  Zadajte ID (101-9999999), alebo Alias (text), alebo IČO (8 cifier), alebo Tel. číslo (+4219...)

 

Aplikácia využíva databázy mapových portálov ...

a

... a ich dcérskych portálov MAPA BRATISLAVY.sk, MAPA STUPAVY.sk  Na požiadanie zaradíme (v obmedzenom rozsahu zdarma) aj fyzickú osobu - nepodnikateľa.

 

 

 

Tel: +421 905 462423